TTO Nedir ?

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetleri yürütmek ve aynı şekilde sanayicilerin geliştirdikleri ar-ge çalışmalarına öncülük ederek üniversitelerin ilgili akademik çalışma alanları ile işbirliği kurabilmelerini sağlayarak üniversiteler ve sanayiciler arasında bilgi, deneyim ve etkileşimi artırmaktır.

Teknoloji Transfer Ofislerinin Amaçları

• Üniversitelerde bilimsel araştırmalar gerçekleştiren araştırmacılar için bilgi güvenliklerini sağlamak ve karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmek
• İnovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasında öncülük ederek girişimcilik ve proje konularında eğitimler düzenlemek
• Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin patent, lisanslama, ticarileşme konularında hizmetler sunmak
• Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında farklı iki ekosistemin işbirliğini güçlendirmek
• Şirketleşme kapsamında hem girişimcilere yönelik hem de akademisyenlere yönelik firma kurulum aşamalarında danışmanlık yapmak

Ekonomik ölçekte ülkemize katma değer yaratabilmek için üniversite, sanayi ve devlet üçlüsünün birbiriyle etkileşiminin artırılması büyük önem taşıdığından Teknoloji Transfer Ofisleri bu amaç doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Dijital TTO; akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, diğer üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör ile iş birliği içerisinde hareket ederek, araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ile sanayiciler için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan çözüm odaklı ilişki sürecini yönetir.