İSTANBUL İNOVASYON VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA MERKEZİ

01
Proje Adı

İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi

02
Proje Bütçesi

2.779.157,06 TL

03
Proje Süresi

18 Ay

04
Proje Ortakları

Türk Alman Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Projenin Genel Amacı

Katma Değerli ve Yenilikçi Çalışmaları Artırmak

İş Birliği Kümelenme ve Disiplinler Arası Faaliyetleri Gerçekleştirmek

Ticarileşme Odaklı Olarak Bilginin Yayılmasını Sağlamak

Teknolojinin Geliştirilmesini ve Transferini Destekleyen Bütüncül ve Kapsayıcı Yaklaşımı Benimsemek

Sürdürülebilir Bir Platform ve Ortak Kullanıma Yönelik Altyapı Kurmak

Projenin Hedefleri

Teknoloji ve İnovasyon Merkezi

Tasarım ve Prototipleme Merkezi

Kuluçka Merkezi

Teknoloji ve İnovasyon Portalı

Platform Yönetim Kurulu

Hedeflenen Proje Çıktıları

Üretimin Her Aşamasında Problemlere Farklı Çözümler Bulma İmkânı

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Süreçlerine Profesyonel Destek İle Tescil Oranlarında Artış

Proje Faydalanıcılarının Teknolojik Gelişiminde Çarpan Etkisi

Sanayi Kuruluşları İle İş Birliği Yapan Akademisyenlerin Ticari Faaliyet Oranınında Hızlı Artış

Girişimcilerin Kuluçka Evresini Tamamlama Süresinin Kısalması

Ar-Ge Maliyetlerini Azaltan Dinamik Bir Merkez Altyapısı

Akademisyenlerin Geliştirmiş Olduğu Teknolojinin Sanayi Kuruluşlarına Transferi